referințe » structura etnodemografică a României  
 
     
 
CĂUTARE LOCALITATE JUDEȚ
 
             
     
 
vă recomandăm

 
 

DATE NAȚIONALE

Total: 21.680.974 de locuitori

Structura etnică:
Români: 19.399.597 89,47%
Maghiari: 1.431.807 6,60%
Romi: 535.140 2,46%
Ucrainieni: 61.098 0,28%
Germani: 59.764 0,27%
Ruși/lipoveni: 35.791 0,16%
Turci: 32.098 0,14%
Tătari: 23.935 0,11%
Sârbi: 22.561 0,10%
Slovaci: 17.226 0,07%
Bulgari: 8.025 0,03%
Croați: 6.807 0,03%
Greci: 6.472 0,02%
Evrei: 5.785 0,02%
Cehi: 3.941 0,01%
Polonezi: 3.559 0,01%
Italieni: 3.288 0,01%
Chinezi: 2.243 0,01%
Armeni: 1.780  
Ceangăi: 1.266  
Altă etnie: 16.850 0,07%
Etnie nedeclarată: 1.941  
Structura populației după limba maternă:
Română: 19.736.517 91,03%
Maghiară: 1.443.970 6,66%
Rromanes (Țigănească): 237.570 1,09%
Ucraineană: 57.407 0,26%
Germană: 44.888 0,20%
Rusă-Lipoveană: 29.246 0,13%
Turcă: 28.115 0,12%
Tătară: 21.272 0,09%
Sârbă: 20.411 0,09%
Slovacă: 16.027 0,07%
Bulgară: 6.735 0,03%
Croată: 6.355 0,02%
Greacă: 4.170 0,01%
Evreiască (Idis): 951  
Cehă: 3.381 0,01%
Poloneză: 2.690 0,01%
Italiană: 2.531 0,01%
Chineză: 2.266 0,01%
Armeană: 721  
Altă limbă maternă: 13.621 0,06%
Limbă maternă nedeclarată: 2.130  
Structură după religie:
Ortodoxă: 18.817.975 86,79%
Romano-catolică: 1.026.429 4,73%
Reformată: 701.077 3,23%
Pentuicostală: 324.462 1,49%
Greco-catolică: 191.556 0,88%
Baptistă: 126.639 0,58%
Adventistă de ziua a Șaptea: 93.670 0,43%
Musulmană: 67.257 0,31%
Unitariană: 66.944 0,30%
Creștină după Evanghelie: 44.476 0,20%
Creștină de rit vechi: 38.147 0,17%
Evanghelică lutherană
sinodo-presbiteriană:
27.112 0,12%
Evanghelică: 18.178 0,08%
Evanghelică de confesiune augustană: 8.716 0,04%
Mozaică: 6.057 0,02%
Altă religie: 89.196 0,41%
Fără religie: 12.825 0,05%
Atei: 8.524 0,03%
Religie nedeclarată: 11.734 0,05%


(c) Fundația Jakabffy Elemér, Asociația Media Index 1999-2006